Passion Achterhoek anno 2022

ACHTERHOEK/LICHTENVOORDE – Gezamenlijk zitten ze aan tafel, de ‘drie-eenheid’ voor wat betreft The Passion Achterhoek. Regisseurs Aad Witteveen en Ben Donderwinkel, en schrijver Hans Hinkamp, die het verhaal voor de vijfde keer schreef. Steeds weer anders, waarin de boodschap en het verhaal overeind blijven. Razendknap, knikken Aad en Ben. “’Potdorie, wat is dat lekker geschreven’, zei degene die Jezus speelt. Mooie taal, gewone taal”, geeft Aad Hans een compliment voor de tekst. Ben vult hem aan. “We hebben onlangs tijdens de repetitie enorm genoten van de woorden, letterlijk in de zin verpakt, hoe jij dat schrijft. Dat is zo naturel, zo niet kunstmatig.” “Dat heb ik door jullie geleerd. Ik leg een tekst neer, van de regisseurs krijg ik dan feedback waar ik wat mee kan. Het moet niet te abstract worden, niet te prekerig. Gewoon een mooi verhaal neerleggen dat voor heel veel mensen toegankelijk is en niet het verlengde van een kerkdienst. Dat is mijn valkuil”, reageert Hans, in het dagelijks leven dominee te Lichtenvoorde. “Daar word ik door de heren regisseurs weleens op gewezen. Ik leg een tekst altijd blanco voor hen neer, lees het niet zelf voor, want hoe je een zin spreekt is heel bepalend. Zit er cynisme in, is het vragend, of wat dan ook. Ik weet wel hoe ik hem bedoeld heb, maar het beste is dat de regisseurs het blanco lezen. Als zij er dan uithalen wat ik bedoeld heb, dan is die tekst goed.” “Je vertrouwt elkaar, durft elkaar dat terug te geven”, sluit Ben af. “Het gaat om het gezamenlijke eindproduct.”

Door Henri Walterbos

Vlnr. een bevlogen drie-eenheid: Hans Hinkamp, Ben Donderwinkel en Aad Witteveen. Foto: Henri Walterbos

De mannen zitten al helemaal in het stuk dat maandag 11 en dinsdag 12 april opgevoerd zal worden in de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Adel verplicht, maar het is het driemanschap toevertrouwd. Voorgaande uitvoeringen van The Passion Lichtenvoorde, later The Passion Achterhoek, oogstten immers veel lof. Afgeleid van de tv-productie weliswaar, maar dichter bij de mensen staand, en met talent en makers uit eigen regio.
“We hebben het verhaal helemaal naar het nu getrokken. De man heet dan nog wel Jezus, maar alle omstandigheden zijn van nu, en toch blijft alles hetzelfde zoals het ook toen was”, vertelt Aad. “Wij voegen ook andere personages toe die we de ruimte geven. Dat geeft ook weer nieuwe impulsen en verrassende effecten”, weet Hinkamp. “Er worden ook thema’s aan gehangen, waar verschillende personen aan gekoppeld worden.”

Muziek
In het stuk spelen naast de gesproken tekst bestaande liederen een belangrijke rol. Deze keer uitgevoerd door het Ettens Mannenkoor, Laura van Kaam en leerlingen van het Marianum, die ook de begeleidingsband vormen. “Liedjes versterken de tekst. Dat moet in elkaar overlopen. Tijdens de laatste klanken van het nummer begint de tekst al”, aldus Aad. “Het lied is vaak een samenvatting van het zojuist gespeelde en de opmaat naar het volgende”, ervaart Ben. “En het is prachtig om te zien dat Laura samen met deze band speelt. Daar heeft ze haar vertrouwen in uitgesproken. Het was prachtig om te zien dat zij met hen tussendoor samen dingen uitdacht en ze samen speelden. Te gek.”

Thema’s
In het stuk zitten allerhande thema’s uit het nu. “De worstelingen uit het coronatijdperk zie je terug, maar ook het thema klimaatverandering, maar dan niet alleen zozeer voor wat betreft het weer, maar ook vooral het leefklimaat tussen de mensen. Dat is het leidend thema. Hoe gaan mensen met elkaar om, veel geschreeuw en weinig luisteren. Alles wat het teweeggebracht heeft, dat zit er nadrukkelijk in.”
“Het is ook bemoedigend”, benadrukt Ben. “In deze complexe tijden met zestien miljoen deskundigen, hier komt hoop en uitdaging uit, zorg delend, het leven zelf. Iedereen kan bijdragen aan de glans in de wereld. Het ademt ook de kans die de jeugd pakt om ons ouderen in gesprek te sturen of te motiveren, uit te dagen om in deze tijd door te gaan, hoop te geven, in discussie te blijven, nieuwe kansen pakken. Prachtig! Hoe simpel ook, maar heel essentieel. Dat raakt mij. De jeugd heeft de toekomst en dat moet geen dooddoener zijn. Dat zit hierin.”

Bron: Elna/Achterhoek Nieuws